de sigmatische aoristus activum

 

AORISTUS ACTIVUM
(thematische)

luw

 

 

 
INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

1.ev

 

™lusa

lusw

lusaimi

 

lusai

2.ev

 

™lusaj

lusVj

luseiaj

luson

los te maken, losgemaakt te hebben

3.ev

 

™luse(n)

lusV

luseie(n)

 

PARTICIPIUM

1mv

 

™lusamen

luswmen

lusaimen

 

lusaj ,antoj

2mv

 

™lusate

lushte

lusaite

lusate

lusasa

3mv

 

™lusan

luswsi(n)

luseian

 

lusan ,antoj

 

ik maakte los

laat ik losmaken

moge ik losmaken.

maak los

losgemaakt hebbend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
onregelmatige aoristi

Bij de verba liquida (stam op -m, -l, -n, of -r) staat er geen -s- voor de uitgang, maar een -m, -l, -n, of -r. en tezvens de uitgangen va n het praesens op -ew!!
Tijd aoristus : (uitleg hier)
  • "aoristus" (actio aorista)
    • indicativus aoristi drukt verleden tijd uit
    • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven (meestal) voortijdigheid aan
Aspect aoristus: (uitleg hier)
  • "aoristus" (actio aorista) aspect "punctueel / constaterend "
    • handeling/gebeurtenis/proces is afgesloten en wordt gewoon meegedeeld of verteld
    • begin- of eindpunt van een handeling.