CEVO minimumlijst
grieks
vereiste minimumkennis miv 2011:
Wederkerende voornaamwoorden

Wederkerende voornaamwoorden

Omdat wederkerende voornaamwoorden geen onderwerp kunnen, komt bij geen van alle een nom. voor!

™mautou, -hj van mijzelf etc.
¹mwn aÙtwn van onszelf etc.

M
V
 
enkelvoud
 
nom. (...) (...)
gen. ™mautou ™mauthj
dat. ™mautJ ™mautV
acc. ™mauton ™mauthn
 
meervoud
 
nom. (...) (...)
gen. ¹mwn aÙtwn ¹mwn aÙtwn
dat. ¹min aÙtoij ¹min aÙtaij
acc. ¹maj aÙtouj ¹maj aÙtaj

seautou, -hj van jouzelf etc.
Ømwn aÙtwn van jullie zelf etc.

M
V
 
enkelvoud
 
nom. (...) (...)
gen. seautou seauthj
dat. seautJ seautV
acc. seauton seauthn
 
meervoud
 
nom. (...) (...)
gen. Ømwn aÙtwn Ømwn aÙtwn
dat. Ømin aÙtoij Ømin aÙtaij
acc. Ømaj aÙtouj Ømaj aÙtaj

™autou, -hj van zichzelf etc.

M
V
 
enkelvoud
 
nom. (...) (...)
gen. ˜autou ˜authj
dat. ˜autJ ˜autV Onz:
acc. ˜auton ˜authn ˜auto
 
meervoud
 
nom. (...) (...)
gen. ˜autwn, sfwn aÙtwn ˜autwn, sfwn aÙtwn
dat. ˜autoij, sfisi aÙtoij ˜autaij, sfisi aÙtaij
acc. ˜autouj, sfaj aÙtouj ˜autaj, sfaj aÙtaj

 

™wutou, -hj van zichzelf etc.bij Herodotos!!

M
V
 
enkelvoud
 
nom. (...) (...)
gen. ˜wutou ˜wuthj
dat. ˜wutJ ˜wutV
acc. ˜wuton ˜wuthn
 
meervoud
 
nom. (...) (...)
gen. ˜wutwn ˜wutwn
dat. ˜wutoij ˜wutaij
acc. ˜wutouj ˜wutaj

 

Het wederkerig voornaamwoord ¢llhlwn (elkaar)

M
V
O
nom. (...) (...) (...)
gen. ¢llhlwn ¢llhlwn ¢llhlwn
dat. ¢llhloij ¢llhlaij ¢llhloij
acc. ¢llhlouj ¢llhlaj ¢llhla
       

 

 

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

GRIEKSE VORMLEER

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta