CvE minimumlijst
grieks
vereiste minimumkennis syntaxis 2014:
functies van de accusativus

De functies van de accusativus:


grondbetekenis/functie: direct object = lijdend voorwerp
 • direct object / lijdend voorwerp ( komt ook voor bij werkwoorden, die in het Ned. een voorzetsel Hebben)
   • gewoon lijdend voorwerp:
    • touton ton ¢ndron qaumazw = ik bewonder die man
   • in Nederlands met voorzetsel in Grieks gewoon lijdend voorwerp:
    • a„doumai touton ton ¢ndron = ik schaam me voor die man
    • diabainousi ton potamon = zij steken de rivier over
 • onderwerp of naamwoordelijk deel van gezegde:
  • in een a.c.i:
  • in een a.c.p:
De acc. als bijwoordelijke bepaling :
 • van betrekking: Deze acc. komt vooral voor bij woorden die eingenschappen of lichaamsdelen aanduiden en geeft dan aan in welk opzicht iemand iets is of in/aan welk lichaamsdeel iets is.
  • vertaling: wat betreft, "van", "in".
  • tauthn (sofian) e„nai sofoj = daarin wijs te zijn (Plato Apol.)
  • meizw tina ........ sofian sofoi e„en = (dat) zij wijzer waren in een grotere wijsheid (Plato Apol.)
  • ¢cnumemnoi khr = bedroefd in hun hart (Hom. Od. XII, 250)
  • oÙde ti guia kamneij = jij wordt helemaal niet moe in je ledematen (Hom. Od. XII, 279/801)
 • van tijdsduur: deze acc. geeft antwoord op de vragen: hoe lang? en hoe oud?
  ™nqade menoumen ˜x ™th = wij zullen hier 6 jaar blijven.
  • e„kosin ™th gegonwj = 20 jaar oud
 • van afstand: deze acc. geeft de afstand aan van hoe ver het een van het ander verwijderd is:.
 • van richting: alleen bij dichters geeft de enkele acc. soms de richting waarheen aan.
  • OÙlumpon = naar de Olympus (Eur. Troi. 92)

Ander gebruik van de acc.:

 • dubbele accusativus
 • acc. gebruikt als bijwoord, zie daar.
 • inwendig object
 
 
 
 
 
 
 

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. taaleigen Plato

Syntaxis per onderdeel

 1. Congruentie
 2. Gebruik lidwoord
 3. Functies naamvallen
  1. Nominativus
  2. Genitivus
  3. Dativus
  4. Accusativus
 4. Gebruik voorzetsels
  1. met genitivus
  2. met dativus
  3. met accusativus
  4. met gen. èn acc.
  5. met gen, dat.. èn acc
 5. Gebruik van de infinitivus
 6. Gebruik van participium
 7. Gebruik van de modi
 8. Tijd en aspect
 9. Vraagzinnen
 10. Bijzinnen
  1. causale
  2. concessieve
  3. conditionele
  4. declaratieve
  5. finale
  6. relatieve
  7. temporele
 11. Ontkenningen