¢n

¢n + indicativus = irrealis (niet werkelijkheid) : "zouden"

  • indic. imperfecti: voor het heden
  • indic. aoristi: voor het verleden.
  • voorbeelden:
   • ™nqa k' ¢ãpnoj ¢nhr doiouj ™xhrato misqouj = daar zou een man, die geen slaap nodig heeft, dubbel loon verdiend hebben. (voor ons gevoel zou een potentialis meer op zijn plaats geweest zijn, maar de Griek beleeft het als "niet gebeurd zijnde". (Hom. Od. X, 84)

¢n + optativus = potentialis (mogelijkheid) : "zullen wel, (zouden) kunnen"

  • voorbeelden:
   • Ñfr' ¢n ƒkoio = opdat je zou kunnen bereiken (Hom. Od. X, 65)
   • oÙd' ¢n ™qeloimi .., e„ mh ..tlaihj = maar ik ik zou (wel) niet willen, als jij niet zou durven (Hom. Od. X, 343)
   • t…j gar ken ¢nhr ....prin tlaih passasqai .... prin lusasqai = welke man ..zou durven eerder te eten .....dan dat losgemaakt zijn (Hom. Od. X, 383/5)

¢n + coniunctivus =

  • futuralis (toekomstig) : "zullen"
  • generalis (algemeen) : geen aparte vertaling
   • Ðn ke ™qelVsi = die hij (maar) wil, naar zijn believen (Hom. Od. X, 22)
   • Ðj ke qeoisin ¢pecqhtai = (de man), die zich (maar) gehaat gemaakt heeft bij de goden (Hom. Od. X, 74)
  • iterativus (herhaaldelijk) : "telkens"

¢n + infinitivus of participium = irrealis of potentialis

  • voorbeelden irrealis
  • voorbeelden potentialis
Andere woordjes samen met ¢n :

e„ ¢n, ™an, ºn (Her!) = als, indien + de betekenis van ¢n (uitleg klik hier)

  • voorbeelden:
   • ºn men to crhsthrion ¢nelV min .... , ºn de mh ... = als het orakel hem zal kiezen ...., maar indien niet .....(Her. I,13)

™pei ¢n, ™pean = wanneer + de betekenis van ¢n (uitleg klik hier)

  • voorbeelden:
   • 'Epean sticV = wanneer zij (zal) gaan (Her. I,9)