de kappa aoristus activum van de -mi werkwoorden

 

AORISTUS didwmi
geven

ACTIEF

 

 

 

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

1.ev

 

™dwka

dw

doihn

 

dounai

2.ev

 

™dwkaj

dJj

doihj

doj

te geven

3.ev

 

™dwke(n)

dJ

doih

 

PARTICIPIUM

1.mv

 

™domen

dwmen

doimen

 

douj ,ontoj

2.mv

 

™dote

dwte

doite

dote

dousa

3.mv

 

™dosan

dwsi(n)

doien

 

don ,ontoj

 

ik gaf

laat ik geven

moge ik geven

geef

gegeven hebbend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
onregelmatige aoristi

 

AORISTUS tiqhmi
plaatsen

ACTIEF

 

 

 

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

1.ev

 

™qhka

qw

qeihn

 

qeinai

2.ev

 

™qhkaj

qVj

qeihj

qej

te plaatsen

3.ev

 

™qhke(n)

qV

qeih

 

PARTICIPIUM

1.mv

 

™qemen

qwmen

qeimen

 

qeij ,entoj

2.mv

 

™qete

qhte

qeite

qete

qeisa

3.mv

 

™qesan

qwsi(n)

qeien

 

qen ,entoj

 

ik plaatste

laat ik plaatsen

moge ik plaatsen

plaats

geplaatst hebbend

    verbuiging ptcp

 

AORISTUS ƒhmi
zenden

ACTIEF

 

 

 

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

1.ev

 

¹ka

æ

eƒhn

 

nai

2.ev

 

¹kaj

Åj

eƒhj

˜j

te zenden

3.ev

 

¹ke(n)

Å

eƒh

 

PARTICIPIUM

1.mv

 

men

æmen

eƒmen

 

j ,entoj

2.mv

 

te

¹te

eƒte

˜te

sa

3.mv

 

san

æsi(n)

eƒen

 

˜n ,entoj

 

ik zond

laat ik zenden

moge ik zenden

zend

gezonden hebbend

    verbuiging ptcp
onregelmatige aoristi
Tijd aoristus :
  • "aoristus" (actio aorista)
    • indicativus aoristi drukt verleden tijd uit
    • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven (meestal) voortijdigheid aan
Aspect aoristus:
  • "aoristus" (actio aorista) aspect "punctueel"
    • handeling/gebeurtenis/proces hebben hun eidpunt bereikt en worden gewoon meegedeeld of verteld
    • ingressief: bij werkwoorden die een toestand aanduiden, wordt de aoristus vaak gebruikt om het begin van die toestand aan te geven.