de aoristus passivum

 

 

AORISTUS PASSIEF
luw

 

 

 

   

INDICA

TIVUS
CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS
 

1.ev

 

™luqhn

luqw

luqeihn

 

luqhnai

 

2.ev

 

™luqhj

luqVj

luqeihj

luqhti

losgemaakt. te zijn
 

3.ev

 

™luqh

luqV

luqeih

 

PARTICIPIUM

 

1mv

 

™luqhmen

luqwmen

luqeimen

 

luqeij ,entoj

 

2mv

 

™luqhte

luqhte

luqeite

luqhte

luqeisa

 

3mv

 

™luqhsan

luqwsin

luqeien

 

luqen ,entoj

 

 

ik werd losgemaakt.

laat ik losge- maakt. worden

moge ik losge- maakt.worden

word losge- maakt

losgemaakt. zijnde

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
onregelmatige aoristi
Tijd aoristus : (uitleg hier)
  • "aoristus" (actio aorista)
    • indicativus aoristi drukt verleden tijd uit
    • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven (meestal) voortijdigheid aan
Aspect aoristus: (uitleg hier)
  • "aoristus" (actio aorista) aspect "punctueel / constaterend "
    • handeling/gebeurtenis/proces is afgesloten en wordt gewoon meegedeeld of verteld
    • begin- of eindpunt van een handeling.