de pseudo-sigmatische aoristus medium

Bij de verba liquida (stam op -m, -l, -n, of -r) valt de -s- weg voor de uitgang, en wordt de stam verlengd: -e- > -ei- en -a- > -h- (maar na een klinker -a-); bij de stammen -ain, -air, -ein en -eir valt eerst de -i- in de stam weg, waarna verlenging volgt. (Bij de ww. op -ein en -eir is dus uiterlijk geen verschil tussen de praesens- en aoristusstam!!)

 

AORISTUS fainomai
tonen v.z.

MEDIUM

 

 

   

aoristus

CONIUNC
OPTA
IMPERA

INFINITIVUS

A

1.ev

 

™fhnamhn

fhnwmai

fhnaimhn

 

fhnasqai

O

2.ev

 

™fhnw

fhnV

fhnaio

fhnai

getoond te hebben vz

R

3.ev

 

™fhnato

fhnhtai

fhnaito

 

PARTICIPIUM

I

1.mv

 

™fhnameqa

fhnwmeqa

fhnaimeqa

 

fhnamenoj

S

2.mv

 

™fhnasqe

fhnhsqe

fhnaisqe

fhnasqe

fhnamenh

T

3.mv

 

™fhnanto

fhnwntai

fhnainto

 

fhnamenon

A

vert

 

ik toonde vm

laat ik tonen vm

moge ik tonen. vm

toon vj

getoond hebbend vz

 

AORISTUS krinomai
menen v.z.

MEDIUM

 

 

   

aoristus

CONIUNC
OPTA
IMPERA

INFINITIVUS

A

1.ev

 

™krinamhn

krinwmai

krinaimhn

 

krinasqai

O

2.ev

 

™krinw

krinV

krinaio

krinai

gemeend te hebben vz

R

3.ev

 

™krinato

krinhtai

krinaito

 

PARTICIPIUM

I

1.mv

 

™krinameqa

krinwmeqa

krinaimeqa

 

krinamenoj

S

2.mv

 

™krinasqe

krinhsqe

krinaisqe

krinasqe

krinamenh

T

3.mv

 

™krinanto

krinwntai

krinainto

 

krinamenon

A

vert

 

ik meende vm

laat ik menen vm

moge ik menen vm

meen vj

gemeend hebbend vz

 

AORISTUS kteinomai
doden v.z.

MEDIUM

 

 

   

aoristus

CONIUNC
OPTA
IMPERA

INFINITIVUS

A

1.ev

 

™kteinamhn

kteinwmai

kteinaimhn

 

kteinasqai

O

2.ev

 

™kteinw

kteinV

kteinaio

kteinai

gedood te hebben vz

R

3.ev

 

™kteinato

kteinhtai

kteinaito

 

PARTICIPIUM

I

1.mv

 

™kteinameqa

kteinwmeqa

kteinaimeqa

 

kteinamenoj

S

2.mv

 

™kteinasqe

kteinhsqe

kteinaisqe

kteinasqe

kteinamenh

T

3.mv

 

™kteinanto

kteinwntai

kteinainto

 

kteinamenon

A

vert

 

ikdoodde vm

laat ik doden vm

moge ik doden. vm

dood vj

gedood hebbend vz

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
i
Tijd aoristus :
  • "aoristus" (actio aorista)
    • indicativus aoristi drukt verleden tijd uit
    • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven (meestal) voortijdigheid aan
Aspect aoristus:
  • "aoristus" (actio aorista) aspect "afgesloten"
    • handeling/gebeurtenis/proces hebben hun eidpunt bereikt en worden gewoon meegedeeld of verteld
    • ingressief: bij werkwoorden die een toestand aanduiden, wordt de aoristus vaak gebruikt om het begin van die toestand aan te geven.
onregelmatige aoristi