de sigmatische aoristus activum

 

AORISTUS ACTIVUM
(thematische)

luw

 

 

 
INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

1.ev

 

™lusa

lusw

lusaimi

 

lusai

2.ev

 

™lusaj

lusVj

luseiaj

luson

los te maken, losgemaakt te hebben

3.ev

 

™luse(n)

lusV

luseie(n)

 

PARTICIPIUM

1mv

 

™lusamen

luswmen

lusaimen

 

lusaj ,antoj

2mv

 

™lusate

lushte

lusaite

lusate

lusasa

3mv

 

™lusan

luswsi(n)

luseian

 

lusan ,antoj

 

ik maakte los

laat ik losmaken

moge ik losmaken.

maak los

losgemaakt hebbend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
onregelmatige aoristi

Tijd aoristus : (uitleg hier)
  • "aoristus" (actio aorista)
    • indicativus aoristi drukt verleden tijd uit
    • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven (meestal) voortijdigheid aan
Aspect aoristus: (uitleg hier)
  • "aoristus" (actio aorista) aspect "punctueel / constaterend "
    • handeling/gebeurtenis/proces is afgesloten en wordt gewoon meegedeeld of verteld
    • begin- of eindpunt van een handeling.