de sigmatische aoristus medium

 

AORISTUS MEDIUM
luw

 

 

 

 
INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

1ev

 

™lusamhn

luswmai

lusaimhn

 

lusasqai

2ev

 

™lusw

lusV

lusaio

lusai

los gemaakt te hebben vz

3ev

 

™lusato

lushtai

lusaito

 

PARTICIPIUM

1.mv

 

™lusameqa

luswmeqa

lusaimeqa

 

lusamenoj

2.mv

 

™lusasqe

lushsqe

lusaisqe

lusasqe

lusamenh

3.mv

 

™lusanto

luswntai

lusainto

 

lusamenon

 

 

ik maakte los vm

laat ik losmaken. vm

moge ik losmaken vm

maak los vj

losgemaakt hebbend vz

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
onregelmatige aoristiTijd aoristus : (uitleg hier)
  • "aoristus" (actio aorista)
    • indicativus aoristi drukt verleden tijd uit
    • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven (meestal) voortijdigheid aan
Aspect aoristus: (uitleg hier)
  • "aoristus" (actio aorista) aspect "punctueel / constaterend "
    • handeling/gebeurtenis/proces is afgesloten en wordt gewoon meegedeeld of verteld
    • begin- of eindpunt van een handeling.