thematische aoristus secundus activum

 

 

AORISTUS secundus
(thematische)

ACTIVUM

 

 

   

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.ev

 

™balon

balw

baloimi

 

balein

O

2.ev

 

™balej

balVj

baloij

bale

geworpen te hebben

R

3.ev

 

™bale (n)

balV

baloi

 

PARTICIPIUM

I

1.mv

 

™balomen

balwmen

baloimen

 

balwn , ontoj

S

2.mv

 

™balete

balhte

baloite

balete

balousa

T

3.mv

 

™balon

balwsi(n)

baloien

 

balon ,ontoj

A

 

ik wierp

laat ik werpen

moge ik werpen

werp

geworpen hebbend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp

NB: de aor, sec. van ferw (ºnegkon) is bij Hom. en Her. pseudo-sigm. ºneika
NB: de aor. sec. e„pon heeft ook een onregelmatig gevormd ptcp: e„paj
onregelmatige aoristi
Tijd aoristus :
  • "aoristus" (actio aorista)
    • indicativus aoristi drukt verleden tijd uit
    • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven (meestal) voortijdigheid aan
Aspect aoristus:
  • "aoristus" (actio aorista) aspect "afgesloten"
    • handeling/gebeurtenis/proces hebben hun eidpunt bereikt en worden gewoon meegedeeld of verteld
    • ingressief: bij werkwoorden die een toestand aanduiden, wordt de aoristus vaak gebruikt om het begin van die toestand aan te geven.