de thematische aoristus secundus medium

 

 

AORISTUS secundus
(thematische)

MEDIUM

 

 

   

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.ev

 

™balomhn

balwmai

baloimhn

 

balesqai

O

2.ev

 

™balou

balV

baloio

balou

geworpen te hebben vz

R

3.ev

 

™baleto

balhtai

baloito

 

PARTICIPIUM

I

1.mv

 

™balomeqa

balwmeqa

baloimeqa

 

balomenoj

S

2.mv

 

™balesqe

balhsqe

baloisqe

balesqe

balomenh

T

3.mv

 

™balontai

balwntai

balointo

 

balomenon

A

 

ik wierp vm

laat ik werpen vm

moge ik werpen vm

werp vj

werpend vz

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp


Bij Homeros en Herodotos zijn veel van de vormen van de verba
nog niet samengetrokken. De letters -ei- in een uitgang kunnen in het Ionisch -ee- of -eei- zijn! Maar in het Medium/Passief is de 2e p. ev. niet -ei of -V , maar nog -eai. De letters -ou- in een medium-uitgang zijn in het Ionisch na een klinker: -eu- of de uitgang -ou- wordt -eo- ! Verder kan bij de verba op -ew voor de uitgang met themavocaal nog een -e- staan!

Bij Homeros en Herodotos is de aor. van ferw: ipv ºnegkon ook ºneika

onregelmatige aoristi secundi
Tijd aoristus :
  • "aoristus" (actio aorista)
    • indicativus aoristi drukt verleden tijd uit
    • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven (meestal) voortijdigheid aan
Aspect aoristus:
  • "aoristus" (actio aorista) aspect "afgesloten"
    • handeling/gebeurtenis/proces hebben hun eidpunt bereikt en worden gewoon meegedeeld of verteld
    • ingressief: bij werkwoorden die een toestand aanduiden, wordt de aoristus vaak gebruikt om het begin van die toestand aan te geven.