de thematische aoristus passief

 

 

AORISTUS  

PASSIEF

 

 

   

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.ev

 

™fanhn

fanw

faneihn

 

fanhnai

O

2.ev

 

™fanhj

fanVj

faneihj

fanhqi

verschenen te zijn

R

3.ev

 

™fanh

fanV

faneih

 

PARTICIPIUM

I

1.mv

 

™fanhmen

fanwmen

faneimen

 

faneij ,entoj

S

2.mv

 

™fanhte

fanhte

faneite

fanhte

faneisa

T

3.mv

 

™fanhsan

fanwsin

faneien

 

fanen ,entoj

A

vert

ik verscheen.

laat ik verschijnen

moge ik verschijnen

verschijn.

veschenen zijnde

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
onregelmatige aoristi
Tijd aoristus :
  • "aoristus" (actio aorista)
    • indicativus aoristi drukt verleden tijd uit
    • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven (meestal) voortijdigheid aan
Aspect aoristus:
  • "aoristus" (actio aorista) aspect "afgesloten"
    • handeling/gebeurtenis/proces hebben hun eidpunt bereikt en worden gewoon meegedeeld of verteld
    • ingressief: bij werkwoorden die een toestand aanduiden, wordt de aoristus vaak gebruikt om het begin van die toestand aan te geven.