aÙtÒj, aÙt», aÙtÒ en Ð aÙtÒj, ¹ aÙt», to aÙtÒ

Vertaalstrategie bij vormen die beginnen met aut- (uitgezonderd samengetrokken vormen).
Volg het onderstaande
stappenplan:
 1. staat het accent op de laatste leetergreep?
  1. ja, ga door met stap 2
  2. nee, kijk bij oØtoj
 2. staat een lidwoord direkt ervoor? of is ermee samengetrokken?
  1. ja, dan is het altijd "dezelfde"
  2. nee, ga door met stap 3
 3. staat het in de nominativus?
  1. ja, dan is het altijd "zelf"
  nee, ga door met stap 4
 4. staat een woord erbij in zelfde nv., geslacht, getal?
  1. ja, dan is het altijd "zelf"
  2. nee, dan is het persoonlijk voornaamwoord van de 3e persoon: van hem/haar/het, ervan, van hen etc.

verbuigingen:

aÙtÒj, aÙt», aÙtÒ die, dat, hij, zij, het, zelf
In de nominativus is het altijd zelf!!!
Altijds een accent op de laatste lettergrrep!!

M
V
O
 
enkelvoud
nom. aÙtÒj aÙt» aÙtÒ
gen. aÙtoà aÙtÁj aÙtoà
dat. aÙtù aÙtÍ aÙtù
acc. aÙtÒn aÙt»n aÙtÒ
 
meervoud
nom. aÙto… aÙta… aÙt£
gen. aÙtîn aÙtîn aÙtîn
dat. aÙto‹j aÙta‹j aÙto‹j
acc. aÙtoÚj aÙt£j aÙt£

 

Ð aÙtÒj, ¹ aÙt», to aÙtÒ dezelfde, hetzelfde

M
V
O
 
enkelvoud
nom. Ð aÙtÒj ¹ aÙt» to aÙtÒ
gen. tou aÙtoà thj aÙtÁj tou aÙtoà
dat. tJ aÙtù tV aÙtÍ tJ aÙtù
acc. ton aÙtÒn thn aÙt»n to aÙtÒ
 
meervoud
nom. oƒ aÙto… aƒ aÙta… ta aÙt£
gen. twn aÙtîn twn aÙtîn twn aÙtîn
dat. toij aÙto‹j taij aÙta‹j toj aÙto‹j
acc. touj aÙtoÚj taj aÙt£j ta aÙt£


Let op:
meestal bestaat "dezelfde" uit een vorm van aÙtÒj met het lidwoord er los voor. (zie boven)

Maar ook komt er samentrekking voor: (zie onder)
M
F
N
 
enkelvoud
nom. aØtÒj aØt» taÙtÒ
gen. taÙtoà thj aÙtÁj taÙtoà
dat. taÙtù taÙtÍ taÙtù
acc. ton aÙtÒn thn aÙt»n taÙtÒ
 
meervoud
nom. aØto… aØta… taÙt£
gen. twn aÙtîn twn aÙtîn twn aÙtîn
dat. toij aÙto‹j taij aÙta‹j toij aÙto‹j
acc. touij aÙtoÚj taj aÙt£j taÙt£

 

LET OP: bij alle vormen van aÙtÒj staat het accent op de laatste lettergreep

 

Let op: bij Homeros en/ of Herodotos komen ook de volgende vormen voor:
ev. dat. = aÙtù , aÙtÍ = aan hem, aan haar
ev. acc. ˜ = aÙtÒn = hem (lijd.vw.)
mv. gen. sfewn = aÙtîn = van hen
mv dat sfi = aÙto‹j , aÙta‹j = aan hen/haar (mv)
mv. acc. MV sfeaj = aÙtoÚj, aÙt£j = hen/haar lijd. vw. (mv)

mv. acc. N. sfea = aÙt£ = die dingen lijd. vw.