CvE minimumlijst
grieks
vereiste minimumkennis syntaxis 2014:
Causale bijzinnen

Causale bijzinnen

 • Causale bijzinnen (bijzinnen van oorzaak/reden: "omdat"} worden ingeleid door:
  • Ðti, dioti, æj = omdat
  • ™pei, ™peidh = daar, omdat
   • Causale bijzinnen hebben de modi van de onafhankelijke zin, meestal de indicativus. Maar als de hoofdzin betrekking heeft op het verleden, staat soms de optativus (obliquus). Hiermee wordt aangegeven dat de redern subjectief is, dus de mening van het onderwerp.
   • Ontkenning =
  • Voorbeelden:
    • ™pei oÙketi faineto pomph = omdat er geen begeleiding meer verscheen (Hom. Od. X, 79)
    • ™pei oÙketi ..cersin ™peigon = omdat ze niet meer ..... met hun handen hanteerden (Hom. Od. XII, 205)
    • Ñrgizeto, Ðti ¢dikwj zhmioito = hij werd boos omdat hij (volgens zijn mening) onrechtvaardig gestraft werd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. taaleigen Plato

Syntaxis per onderdeel

 1. Congruentie
 2. Gebruik lidwoord
 3. Functies naamvallen
  1. Nominativus
  2. Genitivus
  3. Dativus
  4. Accusativus
 4. Gebruik voorzetsels
  1. met genitivus
  2. met dativus
  3. met accusativus
  4. met gen. èn acc.
  5. met gen, dat.. èn acc
 5. Gebruik van de infinitivus
 6. Gebruik van participium
 7. Gebruik van de modi
 8. Tijd en aspect
 9. Vraagzinnen
 10. Bijzinnen
  1. causale
  2. concessieve
  3. conditionele
  4. declaratieve
  5. finale
  6. relatieve
  7. temporele
 11. Ontkenningen