CvE minimumlijst
grieks
vereiste minimumkennis syntaxis 2014:
Consecutieve bijzinnen

Consecutieve bijzinnen

 • Consecutieve bijzinnen (bijzinnen die een gevolg aanduiden) worden ingeleid door :
  • æste = zodat
 • Het gevolg wordt als een feit voorgesteld:
  • æste + alle modi, ontkenning =
   • voorbeelden:
    • kraughn pollhn ™poioun, æste kai oƒ polemioi ºkouon = zij maakten (zo)veel lawaai, (zo) dat ook de vijanden het hoorden.
 • Het gevolg wordt als mogelijk, verwacht of bedoeld voorgesteld:
  • æste + infinitivus(constructie), ontkenning = mh
   • voorbeelden:
    • kraughn pollhn ™poioun, æste kai touj polemiouj ¢kouein = zij maakten (zo)veel lawaai, (zo) dat ook de vijanden het konden horen.
 • infinitivus consecutivus na sommige bijvoeglijke naamwoorden of werkwoorden staat een infinitivus om het gevolg aan te geven:
 
 
 
 
 
 

 

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. taaleigen Plato

Syntaxis per onderdeel

 1. Congruentie
 2. Gebruik lidwoord
 3. Functies naamvallen
  1. Nominativus
  2. Genitivus
  3. Dativus
  4. Accusativus
 4. Gebruik voorzetsels
  1. met genitivus
  2. met dativus
  3. met accusativus
  4. met gen. èn acc.
  5. met gen, dat.. èn acc
 5. Gebruik van de infinitivus
 6. Gebruik van participium
 7. Gebruik van de modi
 8. Tijd en aspect
 9. Vraagzinnen
 10. Bijzinnen
  1. causale
  2. concessieve
  3. conditionele
  4. declaratieve
  5. finale
  6. relatieve
  7. temporele
 11. Ontkenningen