CvE minimumlijst
grieks
vereiste minimumkennis syntaxis 2014:
functies van de dativus

Het gebruik van de dativus:

basisvertalingen: aan/voor; door/met; in/op

 • meewerkend voorwerp:

 • (possessivus):duidt de bezitter aan bij het werkwoord e„nai (zijn)
 • de dativus als aanvulling bij werkwoorden:
 • de dativus al aanvulling bij bijvoeglijke naamwoorden:
 • ethicus: (van de emotioneel betrokken persoon)
  • ™mmeinate moi oƒj = houd u zich alsjeblieft aan de dingen die (Plato, Apol. 30c3)
 • (instrumenti):bijwoordelijke bepaling van het middel/wertuig waarmee:
 • (causae): bijwoordelijke bepaling van reden of oorzaak waarom:
 • (modi):bijwoordelijke bepaling van de wijze/manier waarop
 • (mensurae):bijwoordelijke bepaling van de mate van verschil
 • (temporis): bijwoordelijke bepaling van tijd: geeft het tijdstip waarop iets gebeurt aan. (Let op de tijd waarbinnen of in de loop waarvan iets gebeurt, wordt aangegeven door de genitivus).
 • loci: bijwoordelijke bepaling van plaats
 

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. taaleigen Plato

Syntaxis per onderdeel

 1. Congruentie
 2. Gebruik lidwoord
 3. Functies naamvallen
  1. Nominativus
  2. Genitivus
  3. Dativus
  4. Accusativus
 4. Gebruik voorzetsels
  1. met genitivus
  2. met dativus
  3. met accusativus
  4. met gen. èn acc.
  5. met gen, dat.. èn acc
 5. Gebruik van de infinitivus
 6. Gebruik van participium
 7. Gebruik van de modi
 8. Tijd en aspect
 9. Vraagzinnen
 10. Bijzinnen
  1. causale
  2. concessieve
  3. conditionele
  4. declaratieve
  5. finale
  6. relatieve
  7. temporele
 11. Ontkenningen