adiectiva van de -a / -o stammen van drie uitgangen
voor de uitgang medeklinker anders dan
-r-

deinoj, -h, -on verschrikkelijk

M
F
N
 
enkelvoud
nom. deinoj deinh deinon
gen. deinou deinhj deinou
dat. deinJ deinV deinJ
acc. deinon deinhn deinon
 
meervoud
nom. deinoi deinai deina
gen. deinwn deinwn deinwn
dat. deinoij deinaij deinoij
acc. deinouj deinaj deina

deinoj, -h, -on verschrikkelijk bij Homeros en Herodotos

M
F
N
 
enkelvoud
nom. deinoj deinh deinon
gen. deinou, -oio deinhj deinou
dat. deinJ deinV deinJ
acc. deinon deinhn deinon
 
meervoud
nom. deinoi deinai deina
gen. deinwn deinewn, -awn deinwn
dat. deinoisi deinVsi, -Vj deinoisi
acc. deinouj deinaj deina