CvE minimumlijst
grieks
vereiste minimumkennis syntaxis 2014:
Finale bijzinnen

Finale bijzinnen

 • Finale bijzinnen worden ingeleid door:
  • ƒna, æj, Ðpwj = opdat; (bij Hom. ook Ñfra)
  • ƒna mh, æj mh, Ðpwj mh = opdat niet; bij Hom. ook Ñfra mh)
   • Na tegenwoordige tijden (hoofdtijden) gewoonlijk met coniunctivus
   • Na verleden (historische) tijden gewoonlijk de optativus
  • Voorbeelden:
   • na hoofdtijden:
    • Ñfra ke toi lusV .... komissV = opdat zij voor jou zal bevrijden .....en gastvrij ontvangen (Hom. Od. X, 288)
    • Ñfra ... pepoiqomen ¢llhloisin = opdat wij elkaar vertrouwen (Hom. Od. X, 334/5)
    • Ñfra me ... kakon ... qhVj = opdat jij mij ...krachteloos .....maakt (Hom. Od. X, 301, 341)
    • ƒna Ñfqalmoisin „dw = opdat ik met mijn ogen zie (Hom. Od. X, 387)
   • na historische tijden:
    • ƒna mh ti parapneuseie = opdat niet iets erlangs blaast (Hom. Od. X, 24)
    • Ñfra feroi nhaj te kai aÙtouj = opdat hij de schepen en onszelf voortdraagt (Hom. Od. X, 26)
    • ƒna qasson ƒkoimeqa = opdat we sneller bereikten (Hom. Od. X, 33)
    • Ñfr' ¢n ƒkoio = opdat je zou kunnen bereiken (Hom. Od. X, 65)
    • ƒn' Øpek kakothta fugoimen = opdat wij aan de ellende ontsnappen (Hom. Od. X, 129)
    • ƒna pagcu laqoiato patridoj a„hj = opdat zij hun vaderland helemaal vergaten (Hom. Od. X, 236)
    • Ñfra pioimi = opdat ik dronk (Hom. Od. X, 316)
  • mh + coni. = opdat niet (om te voorkomen dat),dat niet
    • mh pwj tij ..... nostoio laqhtai = opdat niet op een of andere wijze iemand ..de terugkeer vergeet (Hom. Od. IX, 102)
    • mh s' .......kakon kai ¢nhnora qhV = opdat zij jou niet krachteloos en onmannelijk maakt (Hom. Od. IX, 301)
    • mh moi ... ¢pollhxeian = opdat ze me niet zouden ...ophouden met (Hom. Od. XII, 224)
 • Na werkwoorden van vrezen dedoika, fobeomai e.d.
  • mh = dat
  • mh oÙ = dat niet
 • æj + participium futurum is "om te"
 • infinitivus finalis: na bepaalde adiectiva of verba staat de infinitivus om het doel uit te drukken
  :
  • Hom.Od. IX, vs. 88: proŽein peuqesqai = erop uit zenden, om na te vragen
  • Hom.Od. IX, vs. 93: dosan lwtoio pasasqai = zij verleende het om van de lotos te eten
 
 
 
 
 
 

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. taaleigen Plato

Syntaxis per onderdeel

 1. Congruentie
 2. Gebruik lidwoord
 3. Functies naamvallen
  1. Nominativus
  2. Genitivus
  3. Dativus
  4. Accusativus
 4. Gebruik voorzetsels
  1. met genitivus
  2. met dativus
  3. met accusativus
  4. met gen. èn acc.
  5. met gen, dat.. èn acc
 5. Gebruik van de infinitivus
 6. Gebruik van participium
 7. Gebruik van de modi
 8. Tijd en aspect
 9. Vraagzinnen
 10. Bijzinnen
  1. causale
  2. concessieve
  3. conditionele
  4. declaratieve
  5. finale
  6. relatieve
  7. temporele
 11. Ontkenningen