overzicht van æj (zonder accent !!)

+ indic. / inf. zoals
+ indic. (of na his-torische tijd ook + optativus (ipv. aci) ) dat (= Ðti )
causaal + indic. omdat aangezien (= Ðti, dioti )
van tijd +indic. toen, wanneer
finaal + coni / optat. opdat, met de bedoeling dat, om te
+ participium omdat ( subjectieve reden! ), alsof
+ ptcp futurum ( met het voornemen ) om te
in uitroepen hoe
+ superlativus zo .....mogelijk
+ acc. (voorzetsel!) naar
æj tacista zodra als