CvE minimumlijst
grieks
vereiste minimumkennis syntaxis 2014:
het gebruik van ontkenningen in het grieks

het gebruik van ontkenningen in het grieks

oÙ, oÙk, oÙc = niet (gebruikt in zegzinnen)
mh = niet (gebruikt in streefzinnen)
mh + coni. = opdat niet
Het bovenstaande gebruik geldt ook voor de samenstellingen!:
oÙde, mhde = en niet, ook niet, maar niet, want niet, zelfs niet
oÙte, mhte = en niet, ook niet
oÙte .... oÙte, mhte ... mhte = noch ... noch; niet ....en niet
Twee ontkenningen bij elkaar: "dubbele ontkenning":
 • versterken elkaar als de laatste samengesteld is
  • oÙk oÙdeij = (helemaal) niemand
  • oÙdeteroj oÙden kalon o„den = geen van beiden weet (ook maar) iets (Plato Apol)
 • heffen elkaar op als de laatste enkelvoudig is
  • oÙdeij oÙk = iedereen (eig. niemand niet)
 • mh Na werkwoorden of woorden van vrezen:
  • mh = dat
   • ¢rrwdewn mh = vrezend dat (Her. I, 9)
oÙd' æj = (lett. ''maar ook zo niet''), maar toch niet
 

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. taaleigen Plato

Syntaxis per onderdeel

 1. Congruentie
 2. Gebruik lidwoord
 3. Functies naamvallen
  1. Nominativus
  2. Genitivus
  3. Dativus
  4. Accusativus
 4. Gebruik voorzetsels
  1. met genitivus
  2. met dativus
  3. met accusativus
  4. met gen. èn acc.
  5. met gen, dat.. èn acc
 5. Gebruik van de infinitivus
 6. Gebruik van participium
 7. Gebruik van de modi
 8. Tijd en aspect
 9. Vraagzinnen
 10. Bijzinnen
  1. causale
  2. concessieve
  3. conditionele
  4. declaratieve
  5. finale
  6. relatieve
  7. temporele
 11. Ontkenningen