onregelmatige perfecta: teqnhka, o„da, ˜sthka, dedoika, gegona, ™oika

 

perfectum

plusquamperf.

  OPTAT IMPERA

INFINITIVUS

 

P

1.ev

teqnhka

™teqnhkh

  teqnaihn  

teqnanai

dood zijn

E

2.ev

teqnhkaj

™teqnhkhj

  teqnaihj  

dood zijn

 

R

3.ev

teqnhke(n)

™teqnhkei, -ee

  enz  

PARTICIPIUM

 

F

1.mv

teqnamen

™teqnamen

     

teqnewj ,otoj

 

E

2.mv

teqnate

™teqnate

     

teqnewsa

 

C

3.mv

teqnasi(n)

™teqnasan

     

teqneoj ,otoj

 

TA

vert

ik ben dood

ik was dood

  moge ik dood zijn  

dood zijnde

 
Bij perf.. als e„wqa en ™lhluqa staat er i.p.v. een -k- een -q- !

 

 

perfectum

plusquamperf.

CONI OPTAT IMPERA

INFINITIVUS

o„da

P

1.ev

o„da

Ædh

e„dw e„deihn  

e„denai

weten

E

2.ev

o„sqa

Ædhsqa

e„dVj e„deihj „sqi

weten

 

R

3.ev

o„de(n)

Ædei, -ee

enz. enz  

PARTICIPIUM

 

F

1.mv

smen

Ædemen

     

e„dwj ,otoj

Fut:

E

2.mv

ste

Ædete

    „ste

e„duia

e„somai

C

3.mv

sasi(n)

Ædesan

     

e„doj ,otoj

ik zal weten

TA

vert

ik weet

ik wist

laat ik weten

moge ik weten weet

wetend

 

 

 

perfectum

plusquamperf.

CONI OPTAT IMPERA

INFINITIVUS

˜sthka

P

1.ev

˜sthka

eƒsthkh ˜stw ˜staihn  

˜stanai

staan

E

2.ev

˜sthkaj

eƒsthkhj ˜stVj ˜staihj ˜staqi

te staan

 

R

3.ev

˜sthke(n)

eƒsthkei(n)

˜stV ˜staih  

PARTICIPIUM

 

F

1.mv

˜stamen

˜stamen

˜stwmen ˜staimen  

˜stwj ,otoj

Fut:

E

2.mv

˜state

˜state

˜sthte ˜staite ˜state

˜stwsa

˜sthxw

C

3.mv

˜stasi(n)

˜stasan

˜stwsi(n) ˜staien  

˜saoj ,otoj

ik zal staan

TA

vert

ik sta

ik stond

laat ik staan moge ik staan sta!

staande

 

 

 

perfectum

plusquamperf.

CON OPTAT IMPERA

INFINITIVUS

dedoika

P

1.ev

dedoika

™dedoikh dediw dedieihn  

dedinai

vrezen

E

2.ev

dedoikaj

™dedoikhj dediVj dedieihj dediqi

te zijn

 

R

3.ev

dedoike(n)

™dedoikei(n)

dediV dedieih  

PARTICIPIUM

 

F

1.mv

dedimen

™dedimen dediwmen dedieimen  

dediwj ,otoj

Aor:

E

2.mv

dedite

™dedite dedihte dedieite dedite

dediuia

™deisa

C

3.mv

dediasi(n)

™dedisan dediwsi(n) dedieien  

dedioj ,otoj

ik vreesde

TA

vert

ik vrees

ik vreesde

laat ik vrezen moge ik vrezen vrees!

dood zijnde

 

 

 

perfectum

plusquamperf.

  OPTAT IMPERA

INFINITIVUS

gegona

P

1.ev

gegona

       

gegonai

zijn

E

2.ev

gegonaj

       

te zijn

 

R

3.ev

gegone(n)

™gegonei, -ee

     

PARTICIPIUM

 

F

1.mv

gegamen

       

gegwj ,otoj

 

E

2.mv

gegate

       

geguia

 

C

3.mv

gegasi(n)

       

gegoj ,otoj

 

TA

vert

ik ben

ik was

     

dood zijnde

 

 

 

perfectum

plusquamperf.

  OPTAT IMPERA

INFINITIVUS

™oika

P

1.ev

™oika

       

e„kenai

gelijken

E

2.ev

™oikaj

       

gelijken

 

R

3.ev

™oike(n)

Ækei(n)

     

PARTICIPIUM

 

F

1.mv

™oikamen

       

e„kwj ,otoj

Fut.

E

2.mv

™oikate

       

e„kuia

e„xw

C

3.mv

e„xasi(n)

™Jkesan      

e„koj ,otoj

ik zal gelijken

TA

vert

ik gelijk

ik geleek

     

gelijkend
(O. = billijk)

 

Tijd "perfectum" (actio perfecta)
 • "perfectum" (actio perfecta)
  • indicativus perfecti drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus mvusquamperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken op zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "perfectum" (actio perfecta)
 • "perfectum" (actio perfecta) aspect "niet afgesloten"
  • geeft een aanwezige toestand aan, die is/was ingetreden door/na een afgesloten handeling/ gebeurtenis/proces.
  • soms ook alleen maar een aanwezige toestand.
onregelmatige perfecta