perfectum medium/passivum

 

perfectum

plusquamperf.

  OPTAT IMPERA

INFINITIVUS

P

1.ev

lelumai

™lelumhn

     

lelusqai

E

2.ev

lelusai

™leluso

   

leluso

losgem. hebben vz, losgemaakt zijn

R

3.ev

lelutai

™leluto

     

PARTICIPIUM

F

1.mv

lelumeqa

™lelumeqa

     

lelumenoj

E

2.mv

lelusqe

™lelusqe

   

lelusqe

lelumenh

C

3.mv

leluntai

™lelunto

     

lelumenon

TA

t

ik heb losgem.vm,
ik ben losgemaakt

ik had losgem. vm, ik was losgemaakt

    heb losgem. vj, wees losgemaakt

losgem.hebbend vz, losgemaakt zijnde

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
onregelmatige perfecta
Tijd "perfectum" (actio perfecta)
 • "perfectum" (actio perfecta)
  • indicativus perfecti drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus plusquamperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "perfectum" (actio perfecta)
 • "perfectum" (actio perfecta) aspect "niet afgesloten"
  • geeft een aanwezige toestand aan, die is/was ingetreden door/na een afgesloten handeling/ gebeurtenis/proces.
  • soms ook alleen maar een aanwezige toestand.