thematisch praesens/imperfectum activum type: nikaw


AC

 

INDIC

ATIVUS

nikaw
   

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.ev

nikw

™nikwn

nikw

nikJhn

 

nikan

U

2.ev

nikvj

™nikaj

nikvj

nikJhj

nika

te overwinnen

R

3.ev

nikv

™nika

nikv

nikJh

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

nikwmen

™nikwmen

nikwmen

nikJmen

 

nikwn ,wntoj

T

2.mv

nikate

™nikate

nikvte

nikJte

nikate

nikwsa

I

3.mv

nikwsi(n)

™nikwn

nikwsi(n)

nikJen

 

nikwn ,wntoj

VA

 

ik overwin

ik overwon

laat ik overwinnen

moge ik overwinnen

overwin !

overwinnend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
Bij Herodotos en Homeros zijn veel van de vormen van de verba nog niet samengetrokken.
Bij Homeros komt veelvuldige het verschijnsel metrische diektasis voor:: de tot -w- samengetrokken vormen worden weer uit elkaar getrokken, maar niet -aw- maar tot -ow-: bv. goowntej (Od. XII,234)
 
Tijd "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa)
  • indicativus praesentis drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus imperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa) aspect "niet afgesloten"
  • handeling/gebeurtenis/proces is/was nog aan de gang
  • beschrijving van situatie
  • de conatu: "proberen"; uit de tekst blijkt dat het beschrevene nog niet bereikt is/was