thematisch praesens/imperfectum activum type: poiew

AC

 

INDIC

ATIVUS

poiew
   

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.ev

poiw

™poioun

poiw

poioihn

 

poiein

U

2.ev

poieij

™poieij

poiVj

poioihj

po…ei

te maken

R

3.ev

poiei

™poiei

poiV

poioih

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

poioumen

™poioumen

poiwmen

poioimen

 

poiwn ,ountoj

T

2.mv

poieite

™poieite

poihte

poioite

poieite

poiousa

I

3.mv

poiousi(n)

™poioun

poiwsi(n)

poioien

 

poioun ,ountoj

VA

 

ik maak

ik maakte

laat ik maken

moge ik maken

maak !

makend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp

Bij Herodotos en Homeros zijn veel van de vormen van de verba
nog niet samengetrokken. De letters -ei- in een uitgang kunnen in het Ionisch -ee- of -eei- zijn! Maar in het Medium/Passief is de 2e p. ev. niet -ei of -V , maar nog -eai. De letters -ou- in een medium-uitgang zijn in het Ionisch na een klinker: -eu- of de uitgang -ou- wordt -eo- ! Verder kan bij de futura op -ew voor de uitgang met themavocaal nog een -e- staan!
Tijd "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa)
  • indicativus praesentis drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus imperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa) aspect "niet afgesloten"
  • handeling/gebeurtenis/proces is/was nog aan de gang
  • beschrijving van situatie
  • de conatu: "proberen"; uit de tekst blijkt dat het beschrevene nog niet bereikt is/was