thematisch praesens/imperfectum medium/passief type: poiew

AC

 

INDIC

ATIVUS

poiew
   

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

poioumai

™poioumhn

poiwmai

poioimhn

 

poieisqai

U

2.sg

poiei

™poiou

poiV

poioio

poiou

te maken vz
gemaakt te worden

R

3.sg

poieitai

™poieito

poihtai

poioito

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

poioumeqa

™poioumeqa

poiwmeqa

poioimeqa

 

poioumenoj

T

2.pl

poieisqe

™poieisqe

poihsqe

poioisqe

poieisqe

poioumenh

I

3.pl

poiountai

™poiountai

poiwntai

poiointo

 

poioumenon

VA

vert

ik maak vm
ik word gemaakt

ik maakte vm
ik werd gemaakt

laat ik maken vm
laat ik ge-maakt worden

moge ik maken vm
moge ik ge-maakt worden

maak vj !

makend vz gemaakt wordend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp

Bij Herodotos en Homeros zijn veel van de vormen van de verba
nog niet samengetrokken. De letters -ei- in een uitgang kunnen in het Ionisch -ee- of -eei- zijn! Maar in het Medium/Passief is de 2e p. ev. niet -ei of -V , maar nog -eai. De letters -ou- in een medium-uitgang zijn in het Ionisch na een klinker: -eu- of de uitgang -ou- wordt -eo- ! Verder kan bij de futura op -ew voor de uitgang met themavocaal nog een -e- staan!
Tijd "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa)
  • indicativus praesentis drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus imperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa) aspect "niet afgesloten"
  • handeling/gebeurtenis/proces is/was nog aan de gang
  • beschrijving van situatie
  • de conatu: "proberen"; uit de tekst blijkt dat het beschrevene nog niet bereikt is/was