thematische pr/impf medium/passief

AC

 

INDIC

ATIVUS

 

 

 

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.sg

luomai

™luomhn

luwmai

luoimhn

 

luesqai

U

2.sg

luei

™luou

luV

luoio

luou

los te maken vz losgemaakt worden

R

3.sg

luetai

™lueto

luhtai

luoito

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

luomeqa

™luomeqa

luwmeqa

luoimeqa

 

luomenoj

T

2.pl

luesqe

™luesqe

luhsqe

luoisqe

luesqe

luomenh

I

3.pl

luontai

™luontai

luwntai

luointo

 

luomenon

VA

vert

ik maak los vm, ik word losgemaakt

ik maakte los vm, ik werd losgemaakt

laat ik losmaken vm, losgemaakt worden

moge ik losmaken vm, losgemaakt worden

maak los vj, word losgemaakt

losmakend vz, losgemaakt wordend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp

Bij Herodotos en Homeros zijn de vormen van de verba
vaak nog niet samengetrokken: in het Medium/Passief is de 2e p. ev. niet -ei of -V , maar nog -eai. De letters -ou- in een medium-uitgang zijn in het Ionisch na een klinker: -eu- of de uitgang -ou- wordt -eo- !
Tijd "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa)
  • indicativus praesentis drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus imperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa) aspect "niet afgesloten"
  • handeling/gebeurtenis/proces is/was nog aan de gang
  • beschrijving van situatie
  • de conatu: "proberen"; uit de tekst blijkt dat het beschrevene nog niet bereikt is/was