athematische pr/impf actief h_a -stammen


AC

 

INDIC

ATIVUS

ƒsthmi
stellen  

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.ev

ƒsthmi

ƒsthn

ƒstw

ƒstaihn

 

ƒstanai

U

2.ev

ƒsthj

ƒsthj

ƒstVj

ƒstaihj

ƒsth

te stellen

R

3.ev

ƒsthsi(n)

ƒsth

ƒstV

ƒstaih

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

ƒstamen

ƒstamen

ƒstwmen

ƒstaimen

 

ƒstaj ,antoj

T

2.mv

ƒstate

ƒstate

ƒsthte

ƒstaite

ƒstate

ƒstasa

I

3.mv

ƒstasi(n)

ƒstasan

ƒstwsi(n)

ƒsteien

 

ƒstan ,antoj

VA

 

ik stel

ik stelde

laat ik stellen

moge ik stellen

stel !

stellend

   
gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp

Tijd "praesens"
(actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa)
  • indicativus praesentis drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus imperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa) aspect "niet afgesloten"
  • handeling/gebeurtenis/proces is/was nog aan de gang
  • beschrijving van situatie
  • de conatu: "proberen"; uit de tekst blijkt dat het beschrevene nog niet bereikt is/was