athematisch pr/impf medium/passivum-u -"stammen"


AC

 

INDIC

ATIVUS

deiknumai

 

 

 

TIO

 

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.ev

deiknumai

™deiknumhn

deiknuwmai

deiknuoimhn

 

deiknusqai

U

2.ev

deiknusai

™deiknuso

deiknuV

deiknuoio

deiknuso

te tonen vz
getoond te worden

R

3.ev

deiknutai

™deiknuto

deiknuhtai

deiknuoito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

deiknumeqa

™deiknumeqa

deiknuwmeqa

deiknuoimeqa

 

deiknumenoj

T

2.mv

deiknusqe

™deiknusqe

deiknuhsqe

deiknuoisqe

deiknusqe

deiknumenh

I

3.mv

deiknuntai

™deiknuntai

deiknuwntai

deiknuointo

 

deiknumenon

VA

 

ik toon vm
ik word getoond

ik toonde vm
ik werd getoond

laat ik tonen vm
laat ik getoond worden

moge ik tonen vm
moge ik getoond worden

toon vj

tonend vz
getoond wordend

   
gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
Tijd "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa)
  • indicativus praesentis drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus imperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa) aspect "niet afgesloten"
  • handeling/gebeurtenis/proces is/was nog aan de gang
  • beschrijving van situatie
  • de conatu: "proberen"; uit de tekst blijkt dat het beschrevene nog niet bereikt is/was