De overtreffende trap in het Grieks

I. overtreffende trap van 3 uitgangen: op -istoj

kallistoj, -h, -on mooiste, zeer mooie ( -ist- geeft overtreffende trap aan!)

M
V
O
 
enkelvoud
nom. kallistoj kallisth kalliston
gen. kallistou kallisthj kallistou
dat. kallistJ kallistV kallistJ
acc. kalliston kallisthn kalliston
 
meervoud
nom. kallistoi kallistai kallista
gen. kallistwn kallistwn kallistwn
dat. kallistoij kallistaij kallistoij
acc. kallistouj kallistaj kallista
Let op: Bij Herodotos:    
 

dat. mv: kallistoisi

gen. mv. -ewn dat. mv: kallistoisi
    dat. mv. -Vsi  
Let op: Bij Homeros ook nog:    
  gen. ev. kallistoio gen. mv. -awn gen. ev. kallistoio

II. overtreffende trap van 3 uitgangen: op -tatoj

deinotatoj, -h, -on geduchtste, zeer geduchte ( -tat- geeft overtreffende trap aan!)

M
V
O
 
enkelvoud
nom. deinotatoj deinotath deinotaton
gen. deinotatou deinotathj deinotatou
dat. deinotatJ deinotatV deinotatJ
acc. deinotaton deinotathn deinotaton
 
meervoud
nom. deinotatoi deinotatai deinotata
gen. deinotatwn deinotatwn deinotatwn
dat. deinotatoij deinotataij deinotatoij
acc. deinotatouj deinotataj deinotata
Let op: Bij Herodotos:    
 

dat. mv: deinotatoisi

gen. mv. -ewn dat. mv: deinotatoisi
    dat. mv. -Vsi  
Let op: Bij Homeros ook nog:    
  gen. ev. deinotatoio gen. mv. -awn gen. ev. deinotatoio
       
       

æj, Ðti + overtreffende trap = zo .....mogelijk