Verbuiging van de participia

de verbuiging van het participium pr. + fut. actief:
ook het participium van de aor. secundus actief!

M
V
O
 
enkelvoud
nom. lu(s)wn lu(s)ousa lu(s)on
gen. lu(s)ontoj lu(s)oushj lu(s)ontoj
dat. lu(s)onti lu(s)ousV lu(s)onti
acc. lu(s)onta lu(s)ousan lu(s)on
 
meervoud
nom. lu(s)ontej lu(s)ousai lu(s)onta
gen. lu(s)ontwn lu(s)ouswn lu(s)ontwn
dat. lu(s)ousi lu(s)ousaij lu(s)ousi
acc. lu(s)ontaj lu(s)ousaj lu(s)onta
NB. Herodotos en Homeros hebben enkele vormen afwijkend van het Attisch. Zie taaleigen.

de verbuiging van het participium aor. actief:

M
V
O
 
enkelvoud
nom. lusaj lusasa lusan
gen. lusantoj lusashj lusantoj
dat. lusanti lusasV lusanti
acc. lusanta lusasan lusan
 
meervoud
nom. lusantej lusasai lusanta
gen. lusantwn lusaswn lusantwn
dat. lusasi lusasaij lusasi
acc. lusantaj lusasaj lusanta
NB. Herodotos en Homeros hebben enkele vormen afwijkend van het Attisch. Zie taaleigen.

de verbuiging van het participium aor. passief:

M
V
O
 
enkelvoud
nom. luqeij luqeisa luqen
gen. luqentoj luqeishj luqentoj
dat. luqenti luqeisV luqenti
acc. luqenta luqeisan luqen
 
meervoud
nom. luqentej luqeisai luqenta
gen. luqentwn luqeiswn luqentwn
dat. luqeisi luqeisaij luqeisi
acc. luqentaj luqeisaj luqenta
NB. Herodotos en Homeros hebben enkele vormen afwijkend van het Attisch. Zie taaleigen.

de verbuiging van het participium perf. actief:

M
V
O
 
enkelvoud
nom. lelukwj lelukuia lelukoj
gen. lelukotoj lelukuiaj lelukotoj
dat. lelukoti lelukuiv lelukoti
acc. lelukota lelukuian lelukoj
 
meervoud
nom. lelukotej lelukuiai lelukota
gen. lelukotwn lelukuiwn lelukotwn
dat. lelukosi lelukuiaij lelukosi
acc. lelukotaj lelukuiaj lelukota
NB. Herodotos en Homeros hebben enkele vormen afwijkend van het Attisch. Zie taaleigen.

de verbuiging van de participia Med. en Pas. op -menoj

M
V
O
 
enkelvoud
nom. luomenoj luomenh luomenon
gen. luomenou luomenhj luomenou
dat. luomenJ luomenV luomenJ
acc. luomenon luomenhn luomenon
 
meervoud
nom. luomenoi luomenai luomena
gen. luomenwn luomenwn luomenwn
dat. luomenoij luomenaij luomenoij
acc. luomenouj luomenaj luomena
NB. Herodotos en Homeros hebben enkele vormen afwijkend van het Attisch. Zie taaleigen.