werkvertaling Grieks 2015 Homerus Ilias I, 148 - 171

Toelichting: Bij de werkvertaling heb ik zo letterlijk mogelijk vertaald, bovendien heb ik zoveel mogelijk geprobeerd de woorden die de nadruk hebben door hun plaatsing (vooraan of achteraan een vers) op die plaats te laten staan, om zo het effect, dat Homeros beoogde, ook in het Nederlands uit te laten komen, ook al leverde dit wat krom Nederlands op.
   


150
155
160
165
170


Hem dan sprak toe met dreigende blik de snelvoetige Achilles:
"Wat gebeurt mij, (o jij vervuld met schaamteloosheid, op winst beluste /egoïst,
hoe zal iemand van de Achaeërs jou bereidwillig gehoorzamen
(om) ofwel (mee) op expeditie te gaan ofwel met kracht te vechten tegen mannen?
Want niet ik ben wegens de lanszwaaiende Trojanen hierheen gekomen
om te vechten, omdat zijk voor mij helemaal niet schuldig zijn;
want nog nooit hebben zij mijn runderen weggedreven noch mijn paarden ,
en nooit hebben zij in het grofkluitige mannenvoedende Phthia
de oogst vernield omdat waarlijk zeer veel schaduwrijke bergen
ertussen(in zijn) en de echoënde zee;
maar met jou, o zeer schaamteloze, zijn wij meegegaan, opdat jij je verheugt,
ons inspannend genoegdoening te verkrijgen voor Menelaos en jou, hondsogige,
van (de kant van) de Trojanen; (maar)om die dingen geef jij helemaal niet en bekommer je je niet;
nu dreig je mij ook (nog) zelf mijn eergeschenk af te nemen,
waarvoor ik veel gezwoegd/doorstaan heb en (dat) de zonen van de Achaeërs mij gegeven hebben.
Nooit heb ik een eergeschenk (gekregen) gelijk aan het jouwe, telkens wanneer de Achaeërs
een welvarende stad van de Trojanenhebben verwoest;
maar (wel) hebben mijn handen het merendeel van de onstuimige oorlog
verricht; maar als eens de verdeling zal komen,
(is) voor jou he eergeschenk veel groter, maar ik ga met weinig maar me wel dierbaar
naar de schepen, nadat ik moe geworden ben van het vechten.
Maar nu ga ik naar Phthia, omdat het zeker veel beter is
naar huis te gaan met de gekromde schepenen en ik ben niet van plan
nu ik eerloos/zonder eergeschenk ben hier voor jou overvloed en rijkdom op te hopen."
   
  De regelnummering volgt zoveel mogelijk die van de tekst in de vertaalhulp!