werkvertaling Grieks 2015 Homerus Ilias XXIV, 552 - 571

Toelichting: Bij de werkvertaling heb ik zo letterlijk mogelijk vertaald, bovendien heb ik zoveel mogelijk geprobeerd de woorden die de nadruk hebben door hun plaatsing (vooraan of achteraan een vers) op die plaats te laten staan, om zo het effect, dat Homeros beoogde, ook in het Nederlands uit te laten komen, ook al leverde dit wat krom Nederlands op.
   555
560
560
570


(En) hem antwoordde vervolgens de op een god gelijkende oude man Priamos:
"Doe mij nog niet zitten op een zetel, door Zeus grootgebrachte, zolang als Hektor
onverzorg in de tent ligt, maar geef hem zo snel mogelijk
vrij, opdat ik hem met (eigen) ogen zie; en jij neem aan het losgeld
het vele dat wij jou brengen; en moge jij hieraan genoegen beleven en moge jij gaan
naar jouw vaderland, omdat in de eerste plaats jij hebt toegestaan
dat ik zelf leef en het licht van de zon zie."
En tot hem dan sprak met dreigende blik de snelvoetige Achilles:
"Prikkel me nu niet meer, oude man; want ook zelf ben ik van plan
Hektor aan jou vrij te geven, en van de kant van Zeus is als bode bij mij gekomen
mijn moeder, die mij baarde, de dochter van de oude zeegod.
En ook van jou zie ik in/begrijp ik in mijn geest, en jij/het ontgaat mij niet,
dat iemand van de goden jou bracht/leidde naar de snelle schepen van de Achaeërs.
Want geen enkele sterveling zou het durven te komen, zelfs niet een zeer krachtige,
naar het leger(kamp); en hij zou ook niet onopgemerkt bljven voor de wachters, noch
zou hij gemakkelijk de grendel van onze deuren verschuiven.
Daarom irriteer niet voor mij nog meer in mijn smarten mijn geest/hart,
opdat ik niet jou zelf, oude man, geweld zal aandoen in mijn tent,
ook al ben je een smekeling, en (opdat ik niet) zondigen zal tegen de bevelen van Zeus."
Zo srak hij, en de oude man werd bang en gehoorzaamde het woord.
   
  De regelnummering volgt zoveel mogelijk die van de tekst in de vertaalhulp!