praesens/imperfectum activum e„mi = zijn

 

INDIC

ATIVUS

e„m…
zijn  

 

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

1.ev

e„m…

Ã(n)

ç

e„hn

 

e„nai

2.ev

Ãsqa

Æj

e„hj

‡sqi

te zijn

3.ev

™st…(n)

Ãn

Æ

e„h

 

PARTICIPIUM

1.mv

™smšn

Ãmen

çmen

e„men

 

(™)wn , (™)ontoj

2.mv

™stš

Ãte

ºte

e„te

œste

(™)ousa

3.mv

e„s…(n)

Ãsan

çsi(n)

e„en

 

(™)on (™)ontoj

 

ik ben

ik was

laat ik zijn

moge ik zijn

wees !

zijnde

Let op:

Bij Hom: ipv e„ ook ™ssi; ipv ç ook ™w;
ipv e„nai ook ™mmenai
gebruik inf.
™sti(n) = zijn (als koppelww)   verbuiging ptcp

œstin = 1) bestaan, er zijn
                 2) het is mogelijk (= ™xestin)
  vertaling ptcp

onregelmatige stamtijden


Let op: het futurum van e„mi = ™somai; 3e p. ev: ™stai.
Tijd "praesens"
 • "praesens"
  • indicativus praesentis drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus imperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "praesens"
 • "praesens" aspect "niet afgesloten"
  • handeling/gebeurtenis/proces is/was nog aan de gang
  • beschrijving van situatie
  • de conatu: "proberen"; uit de tekst blijkt dat het beschrevene nog niet bereikt is/was