sigmatisch futurum activum

 

INDICATIVUS

luw      

INFINITIVUS

1.ev

lusw

       

lusein

2.ev

luseij

       

los te zullen maken

3.ev

lusei

       

PARTICIPIUM

1.mv

lusomen

       

luswn ,ontoj

2.mv

lusete

       

lusousa

3.mv

lusousi(n)

       

luson ,ontoj

 

ik zal losmaken

       

zullende losmaken

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp

Tijd "futurum" drukt toekomstigheid uit.of natijdigheid

onregelmatige futura