Bijvoeglijke naamwoorden medeklinker stammen type megaj en poluj
bij Homeros en Herodotos

megaj, -alh, -a groot bij Homeros en Herodotos

M
V
O
 
enkelvoud
nom. megaj megalh mega
gen. megalou, -oio megalhj megalou, -oio
dat. megalJ megalV megalJ
acc. megan megalhn mega
 
meervoud
nom. megaloi megalai megala
gen. megalwn megalewn, -awn megalwn
dat. megaloisi(n) megalVsi, -Vj megaloisi(n)
acc. megalouj megalaj megala

 

poluj, -llh, -u = veel, bij Homeros

M
V
O
 
enkelvoud
nom. poluj, pouluj, polloj pollh, poluj polu, pollon
gen. poleoj pollhj of zie mannelijk zie mannelijk
dat.      
acc. polun, pollon, poulun pollhn of zie mannelijk polu, pollon
 
meervoud
nom. poleej, -eij pollai of zie mannelijk polla
gen. polewn, pollwn pollawn , pollewn of zie mannelijk zie mannelijk
dat. poleessi, -esin, -essi, -lloisi pollVsin of zie mannelijk zie mannelijk
acc. poleij, -eaj pollaj of zie mannelijk polla
Let op: polij = stad heeft bij Hom. overal een -i- of een -h- alleen in de dat ev. is het poleŽ (maar dit komt bij poluj niet voor!)

 

polloj, -h, -on veel bij Herodotos

M
V
O
 
enkelvoud
nom. polloj pollh pollon
gen. pollou pollhj pollou
dat. pollJ pollV pollJ
acc. pollon pollhn pollon
 
meervoud
nom. polloi pollai polla
gen. pollwn pollewn pollwn
dat. polloisi pollVsi polloisi
acc. pollouj pollaj polla
Herodotus kent dus niet de vormen: poluj, polun, polu.