CE 2016
grieks
HERODOTUS
Het Perzisch Koningshuis

CE 2016

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Herodotus
2016vertaalhulp

 1. Historiën, boek I
  1. Prooemium, I.0
  2. I, 204-205
  3. I, 206
  4. I, 207
  5. I, 208-209
  6. I, 210-211
  7. I, 212-213
  8. I, 214
 2. Historiën, boek III
  1. III, 27-28
  2. III, 29-30
  3. III, 31
  4. III, 32-33
  5. III, 34
  6. III, 35
  7. III, 61
  8. III, 62
  9. III, 63
  10. III, 64
  11. III, 65
  12. III, 66
  13. III, 118
  14. III, 119
 3. Historiën, boek VII
  1. VII, 101-102
  2. VII, 103
  3. VII, 104
 4. Historiën, boek VIII
  1. VIII, 97 & 99

grammatica
algemeen

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. aanvullingen Herodotus
  5. narratologie
  argumentatie

VERTAALHULP HERODOTUS 2016

vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans;

HISTORIËN 1.0
PROOIMION
 
1


`HrodÒtou `Alikarnhssšoj ƒstor…hj ¢pÒdexij ¼de, æj m»te t¦ genÒmena ™x ¢nqrèpwn tù crÒnJ ™x…thla gšnhtai, m»te œrga meg£la te kaˆ qwmast£, t¦ mn “Ellhsi, t¦ d barb£roisi ¢podecqšnta, ¢kle© gšnhtai, t£ te ¥lla kaˆ di' ¿n a„t…hn ™polšmhsan ¢llÇloisi.
r. 4: di' ¹n a„tihn = ¹ a„tih, di' ¹n