werkvertaling Grieks 2016 Herodotus, HISTORIËN 1. 212-213

Toelichting: Bij de werkvertaling heb ik zo letterlijk mogelijk vertaald, bovendien heb ik zoveel mogelijk geprobeerd de woorden die de nadruk hebben door hun plaatsing (vooraan of achteraan een vers) op die plaats te laten staan, om zo het effect, dat Homeros beoogde, ook in het Nederlands uit te laten komen, ook al leverde dit wat krom Nederlands op.
 
HISTORIËN 1. 212-213
(Eisma 5.2. 1.212-213; Hermaion 3.3. r. 211 - 226)

1. 212 (Eisma: Tomyris zweert wraak ; Hermaion: Tomyris doet weer een aanbod .... )
5
En zij (Tomyris) toen ze de gebeurtenissen met betrekking tot het leger en die aangaande haar zoon vernomen had, zei
door het zenden van een bode naar Cyrus het volgende: "Met bloed onverzadigbare Cyrus, in geen enkel opzicht moet jij je aangemoedigd voelen door
deze gebeurde zaak, als je door de vrucht van de wijnstok, juist waardoor jullie zelf wanneer jullie je daarmee volgieten zó buiten zinnen zijn
dat (daardoor) wanneer de wijn afdaalt in het lichaam kwalijke woorden (komen) bovendrijven bij jullie, (als jij) na met een dergelijk
middel hem misleid te hebben mijn zoon overwonnen hebt, maar niet in een (eerlijk) gevecht met kracht/geweld. Nu
dus moet je, omdat ik (je) een goede raad geef, na mij mijn zoon te hebben teruggegeven weggaan uit dit
land straffeloos, hoewel je een derde deel van het leger van de Massageten overmoedig/beledigend behandeld hebt; maar als jij dat
niet zult doen zweer ik je bij de zon, de heer (en meester) van de Massageten, waarlijk dat ik jou ook al
ben je niet verzadigbaar (met bloed) zal verzadigen met bloed."
1. 213 (Eisma: Spargapises pleegt zelfmoord ; Hermaion: .... maar Cyrus slaat het in de wind )

Cyrus bekommerde zich helemaal niet om die woorden toen ze bericht waren, maar de zoon van de koningin
Tomyris, Spargapises, toen de wijn hem had losgelaten en hij geleerd had/begreep in welke slechte situatie hij was,
kreeg, toen/nadat hij het aan Curus gevraagd had, gedaan dat hij uit zijn boeien werd losgemaakt, maar zodra hij was losgemaakt en over zijn handen
beschikking had, doodt/doodde hij zichzelf.
  De regelnummering volgt zoveel mogelijk die van de tekst in de vertaalhulp!