Werkvertaling Euripides Elektra 2017

EXODOS 1273 - 1291


1275
1280
1285
1290


(Ka)

En jij moet de stad van de Arkadiërs bij de stromen van de Alpheios
bewonen vlakbij het heiligdom op de berg Lukaios;
en de stad zal naar de naam van jou genoemd zijn/heten.
Tegen jou heb ik deze dingen gezegd. En dit lijk (hier) van Aigisthos
zullen de burgers van het land Argos bedekken met een graf.
En jouw moeder zal Menelaos die zopas inr Nauplion is aangekomen,
nadat hij het hte Trojaanse land heeft ingenomen,
samen met Helena begraven; want zij is uit het huis
van Proteus gekomen, na Egypte verlaten te hebben, want zij is naar de Ttrojanen gegaan,
maar Zeus heeft, opdat een strijd en moord/dood van stervelingen zoun ontstaan,
een drogbeeld/schijngestalte van Helena uitgezonden naar Troje.
En Pylades moet dus terwijl hij zijn maagdelijke echtgenote heeft
(haar) wegbrengen naar huis uit het Acahaïsche land,
en hij moet jouw zwager-in-naam wegbrengen
brengen naar het land van de Phokiërs en hem een bak rijkdom geven.
Maar jij moet over de landengte van het land van Isthmus terwijl je het met de voet(en) betreedt
gaan naar de gelukkige heuvel van de stad van Kekrops.
Want nadat jij het voorbeschikte lot van de moord hebt doorstaan/vervuld
zul jij gelukkig zijn terwijl bevrijd bent van deze lasten/zorgen.