Mannelijke zelfstandige naamwoorden van de -a / -h stammen

Ð despothj heer, meester in het Attisch

 
enkelvoud
meervoud
nom.
despot
hj
despot
ai
gen.
despot
ou
despot
wn
dat.
despot
V
despot
aij
acc.
despot
hn
despot
aj
voc.
despot
a
 

Ð neaniaj jonge man

 
enkelvoud
meervoud
nom.
neani
aj
neani
ai
gen.
neani
ou
neani
wn
dat.
neani
v
neani
aij
acc.
neani
an
neani
aj
voc.
neani
a
 

Ð despothj heer, meester bij Homeros en Herodotos

 
enkelvoud
meervoud
nom.
despot
hj, -ta
despot
ai
gen.
despot
ew, -ao
despot
ewn, -awn
dat.
despot
V
despot
Vsi(n), -Vj
acc.
despot
hn
despot
aj
voc.
despot
a
 
 
Volgens despothj gaan ook de patronymica "zoon van .." op -iadhj en -adhj.

Volgens neaniaj gaan eigennamen op -aj : 'Ermeiaj, Teiresiaj, Prwtagoraj.