Onzijdige medeklinkerstammen op -oj

to ™qnoj het volk

Attisch
Homerus/Herodotus
 
enkelvoud
nom. ™qnoj ™qnoj
gen. ™qnouj ™qneoj
dat. ™qnei ™qn
acc. ™qnoj ™qnoj
 
meervoud
nom. ™qnh ™qnea
gen. ™qnwn ™qnewn
dat. ™qnesi ™qne(s)si, -eessi
acc. ™qnh ™qnea
Als ™qnoj wordt bij Homerus ook verbogen: to ¢stu , alleen de nom/acc. ev. eindigt dan op een -u.