CE 2018

GRIEKS

EPOS: HOMERUS' ODYSSEE
ONTMOETINGEN

CE 2018


Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Homerus' Odyssee
2018 vertaalhulp

 1. Proomion
  1. Od. 1, 1 - 10
 2. Calypso
  1. Od. 5, 201 - 227
 3. Nausicaä
  1. Od. 6, 127 - 147
  2. Od. 6, 148 - 169
  3. Od. 6, 170 - 185
  4. Od. 6, 186 - 197
 4. De Phaeaken
  1. 8, 256 - 265
  2. 8, 266 - 284
  3. 8, 285 - 299
  4. 8, 300 - 320
  5. 8, 321 - 343
  6. 8, 344 - 369
 5. De Cycloop Polyphemus
  1. 9, 343 - 370
  2. 9, 371 - 394
  3. 9, 395 - 414
  4. 9, 415 - 436
 6. In de Onderwereld
  1. 11, 385 - 403
  2. 11, 404 - 434
  3. 11, 435 - 466
 7. Langs de Sirenen
  1. 12, 158 - 180
  2. 12, 181 - 200
 8. Thuis op Ithaca
  1. 19, 467 - 490
  2. 19, 490 - 507
 9. De dood van de vrijers
  1. 22, 01 - 25
  2. 22, 26 - 43
  3. 22, 44 - 67
 10. Herenigd met Penelope
  1. 23, 153 - 172
  2. 23, 173 - 206
 
 

VERTAALHULP HOMERUS' ODYSSEE 2018

vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans;

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

ODYSSEE Prooimion I, 1 - 10
 
5
10
'Andra moi ™nnepe, Mousa, polutropon, Ðj mala polla
plagcqh, ™pei Troihj ƒeron ptolieqron ™perse:
pollwn d' ¢nqrwpwn „den ¢stea kai noon ™gnw,
polla d' Ð g' ™n pontJ paqen ¢lgea Ðn kata qumon,
¢rnumenoj ¹n te yuchn kai noston ˜tairwn.
'All' oÙd' æj ˜tarouj ™rrusato ƒemenoj per:
aÙtîn gar sfeterVsin ¢tasqaliVsin Ñlonto,
nhpioi, kata bouj `Uperionoj 'Helioio
ºsqion: aÙtar Ð toisin ¢feileto nostimon ºmar.
Twn ¡moqen ge, qea, qugater Dioj e„pe kai ¹min.

 
   
 

grammatica
algemeen

2018

 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. stilistica Homerus
  5. narratologie
  6. taaleigen Homerus
   1. algemeen
   2. naamwoorden
   3. werkwoorden
   4. voornaamw.
   5. syntaxis
  7. metriek
  8. scanderen
 4. onregelmatige tijdstammen
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta