athematische pr/impf medium/passief h_a -stammen

Het voorbeeld dunamai is een deponens, maar de vormen zijn dezelfde bij de gewone athematische h_a -stammen, maar dan met mediale of passieve betekenis.

AC

 

INDIC

ATIVUS

dunamai

kunnen

 

 

TIO

 

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.ev

dunamai

dunamhn

dunwmai

dunaimhn

 

dunasqai

U

2.ev

dunasai

dunaso

dunV

dunaio

dunaso

te kunnen

R

3.ev

dunatai

dunato

dunhtai

dunaito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

dunameqa

dunameqa

dunwmeqa

dunaimeqa

 

dunamenoj

T

2.mv

dunasqe

dunasqe

dunhsqe

dunaisqe

dunasqe

dunamenh

I

3.mv

dunantai

dunantai

dunwntai

dunainto

 

dunamenon

VA

ik kan

ik kon

laat ik kunen

moge ikkunnen

kan !

kunnend

   
gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
Tijd "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa)
  • indicativus praesentis drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus imperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa) aspect "niet afgesloten"
  • handeling/gebeurtenis/proces is/was nog aan de gang
  • beschrijving van situatie
  • de conatu: "proberen"; uit de tekst blijkt dat het beschrevene nog niet bereikt is/was