athematische pr/impf medium/passivum w_o -stammen

 

AC

 

INDIC

ATIVUS

didomai

 

 

 

TIO

 

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.ev

didomai

™didomhn

didwmai

didoimhn

 

didosqai

U

2.ev

didosai

™didoso

didJ

didoio

didoso

te geven vz
gegeven worden

R

3.ev

didotai

™didoto

didwtai

didoito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

didomeqa

™didomeqa

didwmeqa

didoimeqa

 

didomenoj

T

2.mv

didosqe

™didosqe

didwsqe

didoisqe

didosqe

didomenh

I

3.mv

didontai

™didontai

didwntai

didointo

 

didomenon

VA

ik geef vm
ik word gegeven

ik gaf vm
ik werd gegeven

laat ik geven vm
laat ik gegeven worden

moge ik geven vm
moge ik gegeven worden

geef vj

gevend vz
gegeven worden

   
gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
Tijd "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa)
  • indicativus praesentis drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus imperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa) aspect "niet afgesloten"
  • handeling/gebeurtenis/proces is/was nog aan de gang
  • beschrijving van situatie
  • de conatu: "proberen"; uit de tekst blijkt dat het beschrevene nog niet bereikt is/was