vereiste minimumkennis vormleer in 2018

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. stilistica Homerus
  5. narratologie
  6. taaleigen Homerus
   1. algemeen
   2. naamwoorden
   3. werkwoorden
   4. voornaamw.
   5. syntaxis
  7. metriek
  8. scanderen

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

Naast de CvTE minmumlijst worden bij het centrale examen 2018 zowel bij de vragen als de annotatie ook nog onderstaande verschijnselen bekend verondersteld. (behalve als er een bij staat)

Bijzonderheden taaleigen Homerus:
Syntaxis

1. Voorzetsels:
 1. worden vaak (nog) als bijwoord gebruikt:

  ¢mfi (I, 103) = rondom
  ™n ( I, 142) = er in, er op
  ™j ( I, 142) = er in, er op
  ¢na (I, 143) = er op, aan boord
  peri (VI, 320) = rondom, eromheen
  Øpo (XVI, 805) = van onderen
  proj (XXII, 59) = daarbij, bovendien

 2. staan soms in anastrofe, d.w.z. achter het woord waar ze bij horen; bij tweelettergrepige voorzetsels schuift het accent dan naar voren, echter niet bij ¢mf…, ¢n£ en di£.

  ú œpi (I, 162) = ™f' ú (waarvoor)
  machn ™j (XV, 59) = ™j machn (naar de strijd)
  nhswn œpi ( XXII, 45) = ™pi nhswn (op eilanden)
  a„sV ™n (XXII, 61) = ™n a„sV (in/met een lot)

2. te

 

 1. te achter een woord = kai voor een woord
  o„wnoisi te pasi (I, 5) = en voor alle roofvogels
 2. te wijst naar een volgend te of kai, alleen het tweede te of kai vertalen als en.
   te ...... kai (I, 7)
   te ....... te (I, 157
  1. bij nauw verbonden begrippen kan ook te kai voorkomen. Ook hier blijft te onvertaald
   uƒwn pollwn te kai ™sqlwn (XXII, 44) = van vele en edele zonen

 3. In spreekwoorden en vergelijkingen of in betrekkelijke bijzinnen markeert te dat het gaat om een uitspraak die algemeen geldig is, het zogenaamde episch te; kan onvertaald blijven
  1. in vergelijking:
   æj te lewn (Od. 6, 130)

  2. in betrekkelijke bijzin:
   Ðj te megistoj Ðrkoj ........ pelei (XV, 37) = dat/die de grootste eed is
   Ðj ·a t' Ñpwrhj esin (XXII, 27) = die in de nazomer opkomt
   Ðj t' e„s' (Od. 6, 131) = (leeuw) die gaat