vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

Naast de CvTE minmumlijst worden bij het centrale examen 2019 zowel bij de vragen als de annotatie ook nog onderstaande verschijnselen bekend verondersteld.

Bijzonderheden taaleigen Herodotus:
Voornaamwoorden

 

1. Betrekkelijk voornaamwoord.
De vormen van het betrekkelijk voornaamwoord beginnen vaak met -t (dus dan gelijk aan lidwoord!), behalve: Ðj, ¹, oƒ, aƒ .
Voorbeelden:
III, 39, 13
III, 40, 11
V, 92g, 6

ta
to
™n tJ

in Attisch:
in Attisch:
in Attisch:

¡
Ð
™n ñ
   
2. Persoonlijke voornaanmwoorden, zie hier. er zijn enkele afwijkende vormen.
Voorbeelden:
III, 40, 12
III, 40, 15
III, 42, 6

su
™x ™meu
seu
in Attisch:
in Attisch:
in Attisch:
su
™x ™mou
sou
   
3. Het wederkerige voornaamnwoord
.I.p.v. ˜au- en seau- heeft Herodotus ˜wu- en sewu-
Voorbeelden:
III, 50, 5
V, 92g, 17

par' ˜wuton
˜wutou

in Attisch:
in Attisch:

par' ˜auton
™autou

   
Voegwoorden

ºn = ™an
™peite = ™pei
æj (¢n) + conj./opt. = opdat