vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

Bijvoeglijke naamwoorden: o / a stammen

I: Bijvoeglijke naamwoorden van drie uitgangen op -oj, -h / -a, -on:
Deze BN gaan in het Vrouwelijk uit op -a na een klinker of r (type makroj), op -h na andere medeklinkers (type deinoj)
deinoj
deinh
deinon
makroj
makra
makron
 
Mannelijk
Vrouwelijk
Onzijdijg
Mannelijk
Vrouwelijk
Onzijdig
nom. deinoj deinh deinon makroj makra makron
gen. deinou deinhj deinou makrou makraj makrou
dat. deinJ deinV deinJ makrJ makrv makrJ
acc. deinon deinhn deinon makron makran makron
     
   
nom. deinoi deinai deina makroi makrai makra
gen. deinwn deinwn deinwn makrwn makrwn makrwn
dat. deinoij deinaij deinoij makroij makraij makroij
acc. deinouj deinaj deina makrouj makraj makra
geducht
geducht
geducht
lang
lang
lang
         

™ndoxoj, -on beroemd

II. Bijvoeglijke naamwoorden van 2 uitgangen op -oj (M en V), -on (O).
Hiertoe behoren de samnegestelde BN op -oj (type ™ndoxoj) en enkele niet-samengestelde
M =V
O
 
enkelvoud
nom. ™ndoxoj ™ndoxon
gen. ™ndoxou ™ndoxou
dat. ™ndoxJ ™ndoxJ
acc. ™ndoxon ™ndoxon
 
meervoud
nom. ™ndoxoi ™ndoxa
gen. ™ndoxwn ™ndoxwn
dat. ™ndoxoij ™ndoxoij
acc. ™ndoxouj ™ndoxa