vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

Betrekkelijke voornaamwoorden

Ðj, ¹, Ð die, dat (betr. vnw.)

M
V
O
 
enkelvoud
nom. Ðj ¹ Ð
gen. ¹j
dat. ñ Å ñ
acc. Ðn ¹n Ð
 
meervoud
nom. ¡
gen. æn æn æn
dat. oƒj aƒj oƒj
acc. oØj ¡j ¡

Dit relativum kan ook versterkt worden met -per : Ðsper etc.

Ðstij, ¹tij, Ð ti alwie, alwat (betr. vnw.)
in afhankelijke vraagzinnen ook vragend vnw. = wie

M
V
O
 
enkelvoud
nom. Ðstij ¹tij Ð ti
gen. oØtinoj, Ðtou ¹stinoj oØtinoj, Ðtou
dat. ñtini, ÐtJ Åtini ñtini, ÐtJ
acc. Ðntina ¹ntina Ð ti
 
meervoud
nom. oƒtinej aƒtinej ¡tina, ¡tta
gen. æntinwn æntinwn æntinwn
dat. oƒstisi(n) aƒstisi(n) oƒstisi(n)
acc. oØstinaj ¡stinaj ¡tina, ¡tta

Bijvoeglijke betrekkelijke voornaamwoorden

(zie ook corresponderende voornaamwoorden)

M
V
O
Betekenis
Verbogen als
oƒoj oƒa oƒon hoedanig; zodanig als makroj
         
Ðsoj Ðsh Ðson hoe groot (ev); hoeveel (mv)
deinoj
      zo groot als (ev); zoveel als (mv)  
Met deze corresponderen vaak: de aanwijzende voornaamwoorden:
toiosde

toiade toionde zodanig makroj +de
toioutoj

toiauth toiouto zodanig (- t) + toi + oÓtoj
tososde

toshde tosonde zo groot (ev); zoveel (mv) makroj + de
tosoutoj
tosauth tosouto zo groot (ev); zoveel (mv) (- t) + tos + oÓtoj


Voorbeelden:

Let op: