vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Declaratieve bijzinnen

 • Declaratieve bijzinnen of obiectszinnen worden ingeleid door:
  • Ðti, æj = dat.
  • zij komen voor afhankelijk van verba sentiendi en declarandi, d.w.z. na werkwoorden die een waarneming, gedachte of de mededeling daarvan uitdrukken (in plaats van een a.c.i.)
   • Na tegenwoordige tijden (hoofdtijden) gewoonlijk de modi van de onafhankelijke zin, meestal de indicativus
   • Na verleden (historische) tijden gewoonlijk de indicativus of de optativus obliquus, zonder ¢n
  • Voorbeelden:
    • o„da gar æj oÙd' aÙtoj ™leuseai = ik weet dat noch jijzelf zult gaan (Hom. Od. X, 267)
    • qauma m' ™cei, æj oÙ ti .... ™qelcqhj = ik ben verbaasd, dat jij niet betoverd bent (Hom. Od. X, 326)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CvTE minimumlijst

Syntaxis Grieks overzicht

GRIEKS

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband

stilistica en taaleigen
zie bij vormleer.

Syntaxis per onderdeel

 1. Congruentie
 2. Gebruik lidwoord
 3. Functies naamvallen
  1. Nominativus
  2. Genitivus
  3. Dativus
  4. Accusativus
 4. Gebruik voorzetsels
  1. met genitivus
  2. met dativus
  3. met accusativus
  4. met gen. èn acc.
  5. met gen, dat.. èn acc
 5. Gebruik van de infinitivus
 6. Gebruik van participium
 7. Gebruik van de modi
 8. Tijd en aspect
 9. Vraagzinnen
 10. Bijzinnen
  1. causale
  2. concessieve
  3. conditionele
  4. declaratieve
  5. finale
  6. relatieve
  7. temporele
 11. Ontkenningen