vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

Zelfstandige naamwoorden: medeklinker stammen

De naamwoorden die bij deze groep horen, hebben een stam op een medeklinker. Deze stam is echte niet af te leiden uit de nominativus, maar is zichtbaar voor de uitgang -oj van de genitivus. Het is dus verstandig van de woorden van deze groep zowel nom. als gen. te leren.
In principe hebben de substantiva dezelfde uitgangen voor mann., vrouw., en onzijdig, het geslacht van deze woorden is alleen te zien aan het lidwoord. Alleen het onzijdg verschilt in de nom. en acc., de acc, ev (O). is altijd gelijk aan de nom. ev, en in het mv. gaan de nom. en acc.(O) altijd uit op -a (bij samentrekking soms op -h!)
Let op: de uitgang dat. mv. op -si(n) veroorzaakt vaak kleine veranderingen aan de medeklinker(s) van de stam. Zie onderaan.
Ð swthr, -hroj
¹ ceir, -roj
Ð ¢nhr, -ndroj
lidw. O
to swma, -atoj
 
enkelvoud
enkelvoud
enkelvoud
 
enkelvoud
nom.
swthr
 
ceir
 
¢nhr
  to
swma
 
gen.
swthr
oj
ceir
oj
¢ndr
oj tou
swmat
oj
dat.
swthr
i(n)
ceir
i(n)
¢ndr
i(n) tJ
swmat
i
acc.
swthr
a
ceir
a
¢ndr
a to
swma
 
voc.    
¢ner
   
 
 
meervoud
meervoud
meervoud
 
meervoud
nom.
swthr
ej
ceir
ej
¢ndr
ej ta
swmat
a
gen.
swthr
wn
ceir
wn
¢ndr
wn twn
swmat
wn
dat.
swthr
si(n)
cer
si(n)
¢ndr
asi(n) toij
swma
si
acc.
swthr
aj
ceir
aj
¢ndr
aj ta
swmat
a
redder
arm, hand
man
het/de
voorbeeld mannelijk
voorbeeld vrouwelijk
voorbeeld afwijkend
voorbeeld onzijdig


Afwijkende stammen op
-i, -u, -eu

 
¹ polij
¹ „scuj
Ð basileuj
 
enkelvoud
enkelvoud
enkelvoud
nom.
pol
ij
„scu
j
basil
euj
gen.
pol
ewj
„scu
oj
basil
ewj
dat.
pol
ei
„scu
i
basil
ei
acc.
pol
in
„scu
n
basil
ea
voc.  
 
basil
eu
 
meervoud
meervoud
meervoud
nom.
pol
eij
„scu
ej
basil
hj (-eij)
gen.
pol
ewn
„scu
wn
basil
ewn, -awn
dat.
pol
esi
„scu
si
basil
Vsi, -Vj
acc.
pol
eij
„scu
j
basil
eaj (-eij)
stad(staat)
kracht
koning
       

Onregelmatige substantiva: to ™qnoj, ¹ nauj, (Ð) Zeuj
 
to ™qnoj
¹ nauj
(Ð) Zeuj
 
enkelvoud
enkelvoud
enkelvoud
nom. to ™qnoj nauj Zeuj  
gen. tou ™qnouj newj Dioj of Zhnoj
dat. tJ ™qnei n DiŽ of Zhni
acc. to ™qnoj naun Dia of Zhna
voc.  
Zeu  
 
meervoud
meervoud
 
nom. ta ™qnh nhej    
gen. twn ™qnwn newn    
dat. toij ™qnesi nausi    
acc. ta ™qnh nauj    
volk
schip
 
       
De veranderingen van de mk-stammen in de dat. mv op -si(n)

De stam van de substantiva van de derde declinatie eindigen alle op een medeklinker (consonant); dit betekent dat de meeste woorden een kleine afwijking hebben in de dat. mv.
De stam
van woorden van de derde decl. vind je door van de gen. ev. -oj af te halen.

Homeros gebruikt in de dat. mv. ook de uitgang -essi ipv -si !

Ingedeeld naar de medeklinker waarop de stam eindigt, zijn er de volgende categorieën:

 • stammen op -l of -r : gaan geheel volgens swthr.
 • stammen op -p, -b of -f : hebben in de dat. mv. -yi(n) bv:
  • guy, gupoj : dat. pl. guyi(n)
  • 'Aray, 'Araboj : dat. pl. 'Arayi(n)
 • stammen op -k, -g of -c : hebben in de dat. mv. -xi(n) bv:
  • khrux, khrukoj : dat. pl. khruxi(n)
  • a„x, a„goj : dat. pl. a„xi(n)
 • stammen op -t, -d of q : deze medeklinkers vallen in de dat. mv. weg voor -si(n) bv:
  • ™rij, ™ridoj : dat. pl. ™risi(n)
  • pouj, podoj : dat. pl. posi(n)
   • zo ook ptcp. perf. Act. : lelukwj, lelukotoj : dat. pl. lelukosi(n)
 • stammen op -n : de -n valt weg voor -si(n) bv:
  • poimhn, poimenoj : dat. pl. poimesi(n)
 • stammen op -nt : de letters -nt vallen weg met vergoeding voor -si(n) bv:
  • gigaj, gigntoj : dat. mv. gigasi(n)
   • zo ook ptpcp. aor. Act: lusaj, lusantoj : dat. mv. lusasi(n)
  • gerwn, gerontoj : dat. pl. gerpusi(n)
   • zo ook ptcp. pr. Act. : luwn, luontoj : dat. mv. luousi(n) !!!
  • zo ook ptcp. aor. Pas.:
   • luqeij, luqentoj : dat. mv luqeisi(n)