vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

Zelfstandige naamwoorden: o - stammen

 
Mannelijke woorden
     
Onzijdige woorden
lidw. M
Ð douloj
Ð nouj
  lidw. O
to qhrion
   
enkelvoud
enkelvoud
   
enkelvoud
nom. Ð
doul
oj
n
ouj     to
qhri
on
gen. tou
doul
ou
n
ou     tou
qhri
ou
dat. tJ
doul
J
n
J     tJ
qhri
J
acc. ton
doul
on
n
oun     to
qhri
on
voc.  
doul
e          
   
meervoud
meervoud
   
meervoud
nom.
doul
oi
n
oi     ta
qhri
a
gen. twn
doul
wn
n
wn     twn
qhri
wn
dat. toij
doul
oij
n
oij     toij
qhri
oij
acc. touj
doul
ouj
n
ouj     ta
qhri
a
de
slaaf
geest
het/de
(wild) dier

Let op: er zijn ook vrouwelijke woorden op -oj verbuiging precies hetzelfde, alleen met vrouwelijk lidwoord!
Tot deze groep behoren ook enkele onzijdige woorden op -oun, bijv. to Ñstoun.

Het enige verschil met nouj is de nom/acc ev: to Ñstoun en de nom/acc mv ta Ñsta